Akcja rabatowa

40% rabatu na Elastyczny Web Hosting!
Do końca promocji pozostało:

dzień

godziny

minuty

sekundy

Migracja twoich stron gratis

Hosting ambitnych projektów.

Zmniejsz koszt utrzymania
hostingu

background

Właściciele firm szukają drogi do zmniejszenia kosztów hostingu

58,78%
Średnia wartość oszczędności po zmianie dostawcy

254,50 PLN
Średnio rocznie mniej klienci płacą po zmianie dostawcy

494,44 PLN
Tyle średnio klienci płacą za hostingu u poprzedniego usługodawcy

89% firm zadeklarowało, że przejście na dhosting.pl przyniosło oszczędności w stosunku do poprzedniego dostawcy

Metoda: Badanie przeprowadzone metodą CAWI na próbie 550 przedsiębiorców posiadających usługi w dhosting.pl. Badanie wykonane w dniach 30-31.03.2020 r. Kwota 494,44 zł (dokładnie) wynika ze średnich kosztów ankietowanych ponoszonych za usługi shared hostingu oraz usług VPS zarządzanych u poprzedniego dostawcy. Z danych wykluczono serwery dedykowane.

Zdaniem firm, które brały udział w badaniu, zmiana usługodawcy przyczyniła się do zmniejszenia kosztów utrzymania hostingu. Ankietowani deklarowali średnio aż 58,78% oszczędności po zmianie dostawcy usługi hostingowej. Średni koszt roczny za hosting wśród badanych w dhosting.pl wyniósł 200 + 23,94 PLN (podstawowe parametry + opłata za Elastyczne Skalowanie). Koszty utrzymania usługi hostingowej u poprzedniego dostawcy wynosiły aż 494,44 PLN w skali roku.

Tabela cząstkowych wyników badania wykorzystania usługi Elastycznego Web Hostingu

Wydatki miesięczne na Elastyczne Skalowanie Wydatki miesięczne u poprzedniego dostawcy Adres strony respondenta CMS Zaawansowanie strony (liczba wtyczek) Liczba odwiedzin strony w skali miesiąca
2 PLN 50 PLN http://patent-service.pl Wordpress 5 100
30 PLN 40 PLN http://pfmrc.eu Invision Power Board (forum) 5 600000
15 PLN Nie podano http://wokolmotoryzacji.pl/ Wordpress 10 80000
0 PLN Nie podano http://www.pmw.pila.pl Joomla 2 800
100 PLN Nie podano http://zsebc.dkonto.pl Chamilo 24 13000
0 PLN 130 PLN https://arkadia-salonsnu.com/ Woocommerce (Wordpress) 17 3000
0 PLN Nie podano https://bct.com.pl Wordpress 5 50
0,04 PLN 6 PLN https://burzeinfo.pl/ Wordpress 13 3500
0,5 PLN 50 PLN https://fachowisko.pl Wordpress 40 1000
5 PLN Nie podano https://iluminacigpw.pl phpbb3 30 1200
70 PLN Nie podano https://otsm.pl Wordpress 10 600000
0 PLN 10 PLN https://picturepro.pl Wordpress 10 150
5 PLN 21 PLN https://playgear.pl Woocommerce (Wordpress) 31 300
30 PLN 150 PLN https://smartarmaments.com Wordpress 15 300
0 PLN 47 PLN https://stacjabak.pl Joomla 1 50
0 PLN Nie podano https://taniecuwielbienia.pl Wordpress 8 100
20 PLN 15 PLN https://www.agamasmaka.pl/ Woocommerce (Wordpress) 10 250000
0 PLN 19 PLN https://www.buzzbus.pl Wordpress 2 4000
20 PLN 70 PLN https://www.ezoliniawrozby.com/ CMS 3 1955
40 PLN Nie podano https://www.gloskultury.pl Wordpress 47 50000
0 PLN Nie podano https://www.mazur-motors.pl Wordpress 15 500
5 PLN Nie podano https://www.metalnews.pl/ Wordpress 21 70000

Metoda: Badanie przeprowadzone metodą CAWI na próbie 550 przedsiębiorców posiadających usługi w dhosting.pl. Badanie wykonane w dniach 30-31.03.2020 r.

Powyższa tabela przedstawia wyniki dla pojedynczych stron wraz z ich adresami url oraz za wyrażoną zgodą na udostępnienie tych danych na niniejszej stronie. Ankietowani zostali poproszeni o podanie średniego kosztu miesięcznego przeznaczonego na Elastyczne Skalowanie w dhosting.pl, koszt miesięczny utrzymania hostingu u poprzedniego usługodawcy, liczbę posiadanych stron w ramach konta hostingowego, adres strony (jeśli tylko jedna strona), używany silnik strony (CMS), określenie zaawansowania strony (na podstawie liczby wtyczek średnio dla strony/stron), podania średniej liczbę odwiedzin w miesiącu (dla strony/stron).

Zmniejsz koszty hostingu w swojej firmie

63,5%
małych i średnich firm szuka lub będzie szukać oszczędności w najbliższym czasie

51%
badanych firm płaci powyżej 500 PLN/rok za usługi hostingowe

26% przedsiębiorstw zastanawia się nad zmianą dostawcy usług hostingowych

Aż 63,5% firm w związku z zaistniałą sytuacją związaną z SARS-CoV-2 szuka lub będzie szukać oszczędności dla swojej działalności. 26% przedsiębiorstw zastanawia się nad zmianą dostawcy usług hostingowych, by ograniczyć koszty utrzymania swojej działalności w Internecie.

41,5% badanych deklaruje zainteresowanie płaceniem w cyklach miesięcznych (Zdecydowanie tak 6,5%, Raczej tak 35%), co może stanowić dalsze ograniczenie miesięcznych kosztów jednorazowych ponoszonych na usługę hostingową.

Aż 51% firm odpowiedziało w badaniu, że wydaje ponad 500 PLN rocznie na usługi hostingowe (hosting współdzielony, VPS, VPS zarządzany).

Metoda: Badanie zostało zrealizowane w dniach 26.04-30.03.2020. Agencja badawczą SW RESEARCH (swresearch.pl) pozyskała wywiady metodą CATI (telefonicznie). W badaniu dobrano próbę małych i średnich przedsiębiorstw z Polski. W ramach badania zgromadzono 1000 unikalnych wywiadów.

26% małych i średnich firm rozważa zmianę dostawcy hostingowego

Badanie przeprowadzone przez SW Research pokazuje zmianę, jaka zachodzi na rynku w obliczu pogarszającej się koniunktury wywołanej przez COVID-19. Małe i średnie firmy poszukują drogi do zmniejszenia kosztów usługi hostingowej, wybierając mniejsze koszty przy zachowaniu tej samej lub wyższej jakości. Jednocześnie przedsiębiorcy wykazują coraz większe zainteresowanie płatnościami miesięcznymi, do których przyzwyczaił ich – w formie abonamentowej – rynek telekomów.

Elastyczny Web Hosting z płatnościami miesięcznymi

23,30 PLN
MIESIĘCZNIE

200 PLN
ROCZNIE

Płatności miesięczne za Elastyczny Web Hosting

Elastyczny Web Hosting od 3 lat obniża koszty utrzymania hostingu dzięki możliwości Automatycznego Skalowania usługi i opłatom pay-per-use za faktyczne wykorzystanie zasobów. Wprowadzenie w dhosting.pl opłat miesięcznych przyczynia się do dalszego ułatwienia zarządzania wydatkami ponoszonymi na hosting.

background

Zmniejsz koszt hostingu w swojej firmie

14 dni darmowych testów