Konfiguracja programów pocztowych

Jak wygenerować klucze PGP w Mozilla Thunderbird?

Aby wygenerować klucze PGP (Pretty Good Privacy) wprost na poziomie aplikacji Mozilla Thunderbird, uruchom program, po czym będąc w widoku głównym kliknij przycisk „Szyfrowanie end-to-end”. Na stronie, która zostanie załadowana pojawi się informacja, że wybrana...

Jak zainstalować własnego klienta webmail – Rainloop?

W sytuacji gdy nie chcesz korzystać z webmaila dostępnego pod adresem dpoczta.pl lub chcesz udostępniać swoim pracownikom lub klientom webmail pod własną subdomeną, możesz w prosty sposób dokonać instalacji skryptu Rainloop. W naszej instrukcji zakładamy,...

Jak zainstalować własnego klienta webmail – Roundcube?

W sytuacji gdy nie chcesz korzystać z webmaila dostępnego pod adresem dpoczta.pl lub chcesz udostępniać swoim pracownikom lub klientom webmail pod własną subdomeną, możesz w prosty sposób dokonać instalacji skryptu Roundcube. Dodanie strony WWW dla...

Konfiguracja Microsoft Outlook 2003

1. Przy pierwszym uruchomieniu program Outlook wyświetla kreatora konfiguracji nowego konta pocztowego. Jeśli z jakichś powodów tak się nie stało wybieramy z menu Narzędzia pozycję Konta e-mail. 2. Kreator w pierwszym z okienek zaznaczamy Dodaj...

Konfiguracja Microsoft Outlook 2007

1. Lista skonfigurowanych kont. Po uruchomieniu programu Outlook wybieramy z menu Narzędzia pozycję Ustawienia kont. Wyświetla się nam lista skonfigurowanych na naszym komputerze adresów e-mail. 2. Klikamy na przycisk Nowy Pozostawiamy domyślną opcję łączenia z...

Konfiguracja Microsoft Outlook 2010

1. Nowe konto e-mail: W oknie Dodaj nowe konto wybieramy Internetowa poczta e-mail i klikamy przycisk Dalej. 2. Konfiguracja użytkownika: Aby skorzystać z automatycznej konfiguracji poczty zaznaczamy pole Konto e-mail i uzupełniamy go następującymi danymi....

Konfiguracja Microsoft Outlook 2013

1. Początek: W pierwszym startowym oknie wybieramy Dalej. 2. Dodaj konto e-mail: W oknie Dodaj konto e-mail wybieramy Tak i klikamy przycisk Dalej. 3. Konfiguracja użytkownika: Aby skorzystać z automatycznej konfiguracji poczty zaznaczamy pole Konto...

Konfiguracja Microsoft Outlook Express

1. Na początku wybieramy z menu głównego Narzędzia | Konta. 2. Lista skonfigurowanych usług: Otwiera się nam lista wszystkich skonfigurowanych usług. Aby dodać nowe konto pocztowe klikamy na Dodaj, a następnie Poczta… 3. Kreator: Otwiera...

Konfiguracja poczty na Androidzie (7.0)

1. Z menu głównego wybieramy E-mail lub Poczta. 2. Z listy wybieramy Dodaj nowe konto. 3. Wpisujemy nasz adres e-mail (tutaj przykład j.kowalski@wybranadomena.pl) i wpisujemy hasło dla tej skrzynki. Następnie wybieramy Konfiguracja ręczna. 4. Wybieramy...

Konfiguracja poczty na iOS (iPhone)

1. Wybieramy Ustawienia z menu głównego. 2. Wybieramy Konta i hasła z listy Ustawień. 3. Wybieramy Dodaj konto z listy Konta i hasła. 4. Wybieramy Inne. 5. Wybieramy Dodaj konto Mail w liście Inne. 6....

Send this to a friend