Konfiguracja programów pocztowych

Konfiguracja poczty systemu Windows

1. Przy pierwszym uruchomieniu Poczta systemu Windows wyświetla kreatora konfiguracji nowego konta pocztowego. Jeśli z jakichś powodów tak się nie stało wybieramy z menu Narzędzia pozycję Konta. 2. Lista skonfigurowanych usług: Wyświetli się nam lista...

Konfiguracja poczty usługi Windows Live

1. Dodaj nowe konto: Po włączeniu programu, aby utworzyć nowe konto klikamy przycisk Dodaj konto e-mail. 2. Konfiguracja nazwy użytkownika i hasłaOkno Dodaj konto e-mail uzupełniamy następująco: W polu Adres e-mail wpisujemy nasz adres e-mail...

Konfiguracja poczty w aplikacji Windows Mail w systemie Windows 10

Aby skonfigurować skrzynkę w aplikacji „Windows Mail” w systemie „Windows 10”, uruchom program, po czym w lewym dolnym rogu okienka kliknij ikonę z kołem zębatym Z prawej strony okienka pojawi się dodatkowe menu. Wybierz tam...

Konfiguracja programu Thunderbird

1. Kiedy chcemy dodać kolejne konto pocztowe do programu Mozilla Thunderbird klikamy na dowolnym koncie, wtedy pojawi się nam zakładka, w której klikamy Utwórz nowe konto. 2. W nowym oknie Konfiguracja konta e-mail uzupełniamy następujące...

W jaki sposób skonfigurować program pocztowy?

Konfiguracja pocztowa jest następująca Nazwa użytkownika: <adres e-mail> Hasło: <hasło do konta pocztowego> Serwer poczty przychodzącej: pop3.dpoczta.pl:110 (po dwukropku mamy port  110) Serwer poczty przychodzącej: imap.dpoczta.pl:143 (po dwukropku mamy port  143) Serwer poczty wychodzącej: smtp.dpoczta.pl:25...

Wysyłanie wiadomości i import kluczy PGP w Mozilla Thunderbird

Przekazanie odbiorcy swojego klucza publicznego. Aby osoby, z którymi planujesz wymieniać korespondencję w formie szyfrowanej mogły odczytywać poprawnie Twoje wiadomości, powinieneś podzielić się z nimi kluczem, który umożliwi ich odszyfrowanie. W tym celu po uruchomieniu...