Bazy danych

Tworzenie bazy danych oraz użytkownika bazy

Istnieje możliwość utworzenia jednym prostym formularzem nową bazę danych oraz użytkownika bazy danych, w tym celu wystarczy, że na liście baz danych lub użytkowników MySQL kliknąć +Dodaj i z listy wybierzesz Dodaj użytkownika i bazę...

Tworzenie nowego użytkownika bazy danych

Aby dodać nowego użytkownika, otwórz w dPanel’u moduł Bazy danych, a następnie Użytkownicy MySQL i klikamy +Dodaj . Będziesz mógł wybrać, czy dodać użytkownika bazy danych, czy użytkownika baz danych (master). Użytkownik MySQL Master ma...

Tworzenie nowej bazy danych

W celu utworzenia nowej bazy, wybieramy w dPanelu opcję Bazy danych, a następnie Bazy danych MySQL i klikamy +Dodaj. Z listy wybieramy Dodaj bazę danych. W nowo otwartym formularzu wybieramy użytkownika, który będzie posiadał do...

Tworzenie własnej kopii zapasowej MySQL

1. W celu utworzenia kopii wybranej bazy danych w dPanelu (dostępnym pod adresem dpanel.pl) wybierz zakładkę „Bazy danych”, a następnie podzakładkę „Bazy danych MySQL”. 2. Na liście znajdują się wszystkie bazy danych. Klikamy w wiersz...

Jak zarządzać bazami danych w dPanelu?

Jeśli chcesz wyświetlić listę wszystkich utworzonych baz danych, wybierz w dPanelu Bazy danych, a następnie Bazy danych MySQL. Po kliknięciu w nazwę wybranej bazy lub przycisku Szczegóły wyświetlą się szczegółowe informacje. Informacje ogólne – Znajdziesz...

Zarządzanie użytkownikami bazy danych

W celu wyświetlenia wszystkich użytkowników obecnie mogących korzystać z baz danych wybierz w dPanelu opcję Bazy danych, a następnie Użytkownicy MySQL. Po wykonaniu tej operacji możesz zmienić hasło wybranemu użytkownikowi, klikając na link o tym...

Jak zmienić użytkownika przypisanego do bazy danych?

W celu zmiany użytkownika, który przypisany jest do bazy danych, skorzystaj z modułu Bazy Danych i wybieramy Użytkownicy MySQL. Stwórz nowego użytkownika, przypisz mu wybraną bazę, wybierz stopień uprawnień, i zatwierdź dodanie poprzez kliknięcie w...