Bazy danych

Czym jest archiwalna kopia zapasowa MySQL?

Na liście wszystkich kopii zapasowych dla każdej bazy danych są udostępniane do dwóch dodatkowych kopii, które są ze starszego okresu niż gwarantowane względem pakietu. Dodatkowa kopia jest przechowywana w ramach nowych standardów wyznaczonych przez dhosting.pl,...

Czym są bazy danych?

Baza danych to zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz program komputerowy wyspecjalizowany do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często zestaw...

Dostęp do bazy danych poprzez phpMyAdmin

dhosting.pl udostępnia swoim klientom wygodny interfejs do zarządzania bazami danych MySQL – „phpMyAdmin”. Aby z niego skorzystać należy udać się na stronę https://dpanel.pl/mysql_ewh/ lub kliknąć odnośnik na stronie głównej dPanel’u lub przejść do sekcji „Bazy danych”...

Gdzie znajdę swój adres IP chcąc dodać go do listy zdalnej komunikacji z bazami danych MySQL?

Chcąc dodać adres IP komputera na którym pracujesz do listy tych, którym wolno będzie komunikować się z bazą danych MySQL np. z uwagi na to, że aplikacja, z której korzystasz lokalnie ma na celu aktualizację...

Jak dodać zewnętrzny adres IP do komunikacji z bazą danych?

W sytuacji gdy pojawia się wymóg komunikacji z bazą danych z zewnętrznej lokalizacji np. z poziomu aplikacji, z której korzystasz w biurze, możesz dodać adresy IP do listy zdalnego dostępu. Po zalogowaniu się do dPanelu,...

Jak mogę dodać użytkownika, który będzie miał dostęp do wszystkich baz danych MySQL?

Niekiedy zachodzi potrzeba, zwłaszcza gdy planujesz przenoszenie danych między różnymi bazami, które posiadasz, aby posiadać jeden login i jedno hasło umożliwiające dostęp do wszystkich baz, zamiast takich, które ograniczają komunikację do wyłącznie jednej bazy. Z...

Jak mogę zmienić uprawnienia użytkownika bazy danych MySQL?

Z poziomu dPanelu masz możliwość zarządzania bazami danych, ale również użytkownikami, którzy są z określoną bazą powiązani. Każdy użytkownik po utworzeniu domyślnie ma nadane uprawnienia odczytu i zapisu, jednak może zdarzyć się sytuacja, że chcesz...

Jak pobrać kopie bazy danych przez dPanel?

1. W celu pobrania kopii wybranej bazy danych w dPanelu (dostępnym pod adresem dpanel.pl) wybierz zakładkę „Bazy danych”, a następnie pozycję „Bazy danych MySQL”. 2. Na liście znajdują się wszystkie bazy danych, kliknij w wybraną...

Jak połączyć się do bazy MySQL z zewnątrz dla pakietów dKonto

Połączenie się do bazy danych dla pakietów współdzielonych (rodzina pakietów dKonto) jest limitowane. Dla pakietów dVPS połączenia do bazy danych nie są limitowane. Jeśli chcą Państwo uzyskać dostęp do bazy danych z zewnątrz należy: Wejść...

Jak połączyć się z bazą danych MySQL z zewnętrznej lokalizacji

Łączenie się z bazami danych jest domyślnie ograniczone dla stron WWW, które zostały utworzone na Twoim koncie. Jeśli chcesz nawiązać połączenie z zewnętrznej lokalizacji np. z poziomu aplikacji lub serwera WWW u innego usługodawcy, masz...

Send this to a friend