Bazy danych

Co to jest MySQL?

MySQL to jednym z najpopularniejszych systemów zarządzania bazami danych na świecie. Jest to oprogramowanie typu open source, które umożliwia składowanie, zarządzanie i przetwarzanie danych w sposób efektywny i niezawodny. Historia MySQL MySQL został stworzony w...

Co to jest relacyjna baza danych?

Relacyjna baza danych jest zbiorem informacji, który organizuje punkty danych ze zdefiniowanymi relacjami dla łatwego dostępu. W modelu relacyjnej bazy danych, struktury danych – w tym tabele danych, indeksy i widoki – pozostają oddzielone od...

Czym jest archiwalna kopia zapasowa MySQL?

Na liście wszystkich kopii zapasowych dla każdej bazy danych są udostępniane do dwóch dodatkowych kopii, które są ze starszego okresu niż gwarantowane względem pakietu. Dodatkowa kopia jest przechowywana w ramach nowych standardów wyznaczonych przez dhosting.pl,...

Czym są bazy danych?

Baza danych to zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz program komputerowy wyspecjalizowany do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często zestaw...

Dlaczego rozmiar bazy danych SQL po eksporcie do pliku jest inny niż na serwerze?

Gdy eksportujemy bazę danych SQL do pliku, często zauważamy, że rozmiar tego pliku jest mniejszy niż rozmiar bazy danych na serwerze, nawet bez użycia kompresji. Istnieje kilka czynników, które mogą przyczynić się do tej różnicy...

Dostęp do bazy danych poprzez phpMyAdmin

dhosting.pl udostępnia swoim klientom wygodny interfejs do zarządzania bazami danych MySQL – „phpMyAdmin”. Aby z niego skorzystać należy udać się na stronę https://mysql.dpanel.pl/ lub kliknąć odnośnik na stronie głównej dPanel’u lub przejść do sekcji „Bazy danych”...

Jak dodać dodatkowego administratora WordPress poprzez bazę danych?

Aby dodać użytkownika z uprawnieniami administratora w sytuacji gdy nie masz dostępu do zaplecza WordPress, można dokonać bezpośrednio poprzez bazę danych. Poniżej przedstawiamy krok po kroku co należy wykonać. 1. Zaloguj się do bazy danych...

Jak dodać zewnętrzny adres IP do komunikacji z bazą danych?

W sytuacji gdy pojawia się wymóg komunikacji z bazą danych z zewnętrznej lokalizacji np. z poziomu aplikacji, z której korzystasz w biurze, możesz dodać adresy IP do listy zdalnego dostępu. Po zalogowaniu się do dPanelu,...

Jak działa relacyjna baza danych?

Tabele danych używane w relacyjnej bazie danych przechowują informacje o powiązanych obiektach. Każdy wiersz zawiera rekord z unikalnym identyfikatorem — zwanym kluczem — a każda kolumna zawiera atrybuty danych. Każdy rekord przypisuje wartość do każdej...

Jak mogę dodać użytkownika, który będzie miał dostęp do wszystkich baz danych MySQL?

Niekiedy zachodzi potrzeba, zwłaszcza gdy planujesz przenoszenie danych między różnymi bazami, które posiadasz, aby posiadać jeden login i jedno hasło umożliwiające dostęp do wszystkich baz, zamiast takich, które ograniczają komunikację do wyłącznie jednej bazy. Z...