Czym jest archiwalna kopia zapasowa MySQL?

Na liście wszystkich kopii zapasowych dla każdej bazy danych są udostępniane do dwóch dodatkowych kopii, które są ze starszego okresu niż gwarantowane względem pakietu. Dodatkowa kopia jest przechowywana w ramach nowych standardów wyznaczonych przez dhosting.pl,...

Czym są bazy danych?

Baza danych to zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz program komputerowy wyspecjalizowany do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często zestaw...

Dostęp do bazy danych poprzez phpMyAdmin

dhosting.pl udostępnia swoim klientom wygodny interfejs do zarządzania bazami danych MySQL – „phpMyAdmin”. Aby z niego skorzystać należy udać się na stronę https://dpanel.pl/mysql_ewh/ lub kliknąć odnośnik na stronie głównej dPanel’u lub przejść do sekcji „Bazy danych”...

Jak dodać zewnętrzny adres IP do komunikacji z bazą danych?

W sytuacji gdy pojawia się wymóg komunikacji z bazą danych z zewnętrznej lokalizacji np. z poziomu aplikacji, z której korzystasz w biurze, możesz dodać adresy IP do listy zdalnego dostępu. Po zalogowaniu się do dPanelu,...

Jak mogę dodać użytkownika, który będzie miał dostęp do wszystkich baz danych MySQL?

Niekiedy zachodzi potrzeba, zwłaszcza gdy planujesz przenoszenie danych między różnymi bazami, które posiadasz, aby posiadać jeden login i jedno hasło umożliwiające dostęp do wszystkich baz, zamiast takich, które ograniczają komunikację do wyłącznie jednej bazy. Z...

Jak mogę zmienić uprawnienia użytkownika bazy danych MySQL?

Z poziomu dPanelu masz możliwość zarządzania bazami danych, ale również użytkownikami, którzy są z określoną bazą powiązani. Każdy użytkownik po utworzeniu domyślnie ma nadane uprawnienia odczytu i zapisu, jednak może zdarzyć się sytuacja, że chcesz...

Jak pobrać kopie bazy danych przez dPanel?

1. W celu pobrania kopii wybranej bazy danych w dPanelu (dostępnym pod adresem dpanel.pl) wybierz zakładkę „Bazy danych”, a następnie pozycję „Bazy danych MySQL”. 2. Na liście znajdują się wszystkie bazy danych, kliknij w wybraną...

Jak połączyć się z bazą danych MySQL z zewnętrznej lokalizacji

Łączenie się z bazami danych jest domyślnie ograniczone dla stron WWW, które zostały utworzone na Twoim koncie. Jeśli chcesz nawiązać połączenie z zewnętrznej lokalizacji np. z poziomu aplikacji lub serwera WWW u innego usługodawcy, masz...

Jak przywrócić bazę danych z pliku .sql?

Za pomocą poniższej instrukcji jesteś w stanie zaimportować zdecydowanie większą bazę danych niż przy pomocy standardowych środków jakimi są np. phpMyAdmin. 1. W celu przywrócenia kopii wybranej bazy danych z pliku .sql w dPanelu (dostępnym...

Jak przywrócić / wgrać bazę danych z pliku .sql lub .sql.gz przez phpMyAdmin?

Na początek musisz się upewnić, że utworzyłeś bazę danych oraz użytkownika, który ma do niej dostęp. Jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś, TUTAJ znajdziesz przewodnik jak to zrobić. Następnie w dPanelu w sekcji „Bazy danych” pod...