Bazy danych

Jak pobrać kopie bazy danych przez dPanel?

1. W celu pobrania kopii wybranej bazy danych w dPanelu (dostępnym pod adresem dpanel.pl) wybierz zakładkę „Bazy danych”, a następnie pozycję „Bazy danych MySQL”. 2. Na liście znajdują się wszystkie bazy danych, kliknij w wybraną...

Jak połączyć się z bazą danych MySQL z zewnętrznej lokalizacji

Łączenie się z bazami danych jest domyślnie ograniczone dla stron WWW, które zostały utworzone na Twoim koncie. Jeśli chcesz nawiązać połączenie z zewnętrznej lokalizacji np. z poziomu aplikacji lub serwera WWW u innego usługodawcy, masz...

Jak przywrócić bazę danych z pliku .sql?

Za pomocą poniższej instrukcji jesteś w stanie zaimportować zdecydowanie większą bazę danych niż przy pomocy standardowych środków jakimi są np. phpMyAdmin. 1. W celu przywrócenia kopii wybranej bazy danych z pliku .sql w dPanelu (dostępnym...

Jak przywrócić / wgrać bazę danych z pliku .sql lub .sql.gz przez phpMyAdmin?

Na początek musisz się upewnić, że utworzyłeś bazę danych oraz użytkownika, który ma do niej dostęp. Jeśli jeszcze tego nie uczyniłeś, TUTAJ znajdziesz przewodnik jak to zrobić. Następnie w dPanelu w sekcji „Bazy danych” pod...

Jak samemu wykonać backup bazy MySQL?

Pierwszy sposób – moduł w dpanel.pl Pierwszy sposób wykonania kopii bazy danych jest dostępny w naszym nowym dPanelu pod adresem dpanel.pl. Po pomyślnym zalogowaniu się wybieramy „Bazy danych”, a następnie „Bazy danych MySQL”. Szukamy na...

Jaka jest struktura modelu relacyjnej bazy danych?

E. F. Codd, wówczas młody programista w IBM, wymyślił relacyjną bazę danych w 1970 roku. W swoim artykule „A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks” Codd zaproponował przejście od przechowywania danych w...

Jaki jest host do połączeń z MySQL (localhost nie działa)?

Z uwagi na to, że bazy danych aby zapewnić wyższą wydajność są uruchomione na odrębnej infrastrukturze, wskazanie „localhost” podczas ręcznej instalacji czy konfiguracji skryptów, z których chcesz korzystać zakończy się komunikatem, że połączenie nie może...

Jakie są rodzaje baz danych?

Istnieje kilka kategorii baz danych, od podstawowych plików płaskich, które nie są relacyjne, do baz NoSQL i nowszych baz grafowych, które są uważane za jeszcze bardziej relacyjne niż standardowe relacyjne bazy danych. Niektóre typy baz...

Jakie są zalety i wady relacyjnych baz danych?

Zalety relacyjnych baz danych. Do kluczowych zalet relacyjnych baz danych należą: Kategoryzowanie danych. Administratorzy baz danych mogą łatwo kategoryzować i przechowywać dane w relacyjnej bazie danych, które następnie mogą być odpytywane i filtrowane w celu...

Optymalizacja i naprawa bazy danych MySQL

W sytuacji gdy chcesz dokonać optymalizacji lub naprawy tabel w bazie danych swojej strony WWW, zaloguj się do panelu phpMyAdmin , po czym w kolumnie po lewej stronie kliknij w nazwę bazy danych tak aby...