Zarządzanie pocztą w dPanelu

Czy jest możliwa zmiana nazwy skrzynki e-mail?

W momencie gdy raz utworzysz skrzynkę o danej postaci czyli przykładowo j.elastyczny@twojadomena.pl, nie ma możliwości zmiany jej nazwy. Niekiedy jednak pojawia się potrzeba aby w wypadku skrzynki imiennej utworzonej dla pracownika, którego nie ma już...

Dlaczego pojawia sie komunikat, że skrzynka nie jest używana?

Niekiedy po zalogowaniu się do dPanelu i przejściu do sekcji „Poczta e-mail” możesz zwrócić uwagę, że przy niektórych skrzynkach widnieje komunikat „Nieużywana”. Komunikat ten nie oznacza, że skrzynka jest wyłączona, nie działa i nie można...

Dodanie domen i adresów e-mail do białej lub czarnej listy

Niekiedy zachodzi sytuacja, że chcesz bądź to dokonać blokady wszystkich wiadomości pochodzących z danej domeny lub też przeciwnie bez względu na kwalifikację przez nasze systemy ochrony jako potencjalny spam, przyjmowanie wiadomości z wybranej domeny. 1....

Dodatkowy odbiorca wiadomości e-mail

Jeśli zachodzi potrzeba, aby wiadomości e-mail, które otrzymujesz na skrzynkę były przekazywane dodatkowo na inny adres, możesz skonfigurować dodatkowego odbiorcę lub odbiorców z poziomu dPanelu. 1. Po zalogowaniu się do dPanelu przejdź do sekcji „Poczta...

Dodawanie i usuwanie skrzynek e-mail

Jak dodać skrzynkę e-mail   Po zalogowaniu się do dPanelu wybierz zakładkę „Poczta e-mail”, a następnie przycisk „+Dodaj” i opcję „Nowa skrzynka”. Wyświetli się formularz, gdzie możesz dokładnie określić jakie parametry ma posiadać skrzynka. Dodatkowo...

Gdzie sprawdzić na jakie domeny było wysyłanych najwięcej wiadomości z wybranej skrzynki e-mail?

Z poziomu dPanelu masz możliwość sprawdzenie podstawowych statystyk oraz danych związanych z ostatnimi logowaniami. 1. Zaloguj się do dPanelu, po czym przejdź do sekcji „Poczta e-mail” w menu znajdującym się po lewej stronie. 2. Wybierz skrzynkę,...

Gdzie sprawdzić statystyki oraz datę ostatniego logowania na skrzynkę e-mail?

Z poziomu dPanelu masz możliwość sprawdzenie podstawowych statystyk oraz danych związanych z ostatnimi logowaniami. 1. Zaloguj się do dPanelu, po czym przejdź do sekcji „Poczta e-mail” w menu znajdującym się po lewej stronie. 2. Wybierz skrzynkę,...

Informacje o skrzynce pocztowej

W celu wyświetlenia listy wszystkich utworzonych kont pocztowych, zaloguj się do dPanelu i wybierz z menu pozycję „Poczta e-mail”. Ukaże Ci się spis wszystkich adresów pogrupowanych według domen łącznie z aliasami. Jeżeli chcesz zapoznać się...

Jak aktywować usługę poczty e-mail w dPanelu?

W sytuacji gdy przykładowo dokonano zaparkowania domeny w dPanelu, musisz mieć na uwadze, że domyślnie usługa pocztowa nie będzie aktywna. Takie zachowanie wynika z faktu, iż domenę po zaparkowaniu należy jeszcze delegować na serwery DNS...

Jak dodać nową skrzynkę pocztową

Aby dodać nową skrzynkę pocztową należy: zalogować się do dPanelu przejść do zakładki „Poczta e-mail” kliknąć „+Dodaj” uzupełnić formularz kliknąć przycisk „Dodaj skrzynkę”