Zarządzanie pocztą w dPanelu

Zarządzanie skrzynkami pocztowymi

Poczta elektroniczna to jedna z usług świadczonych drogą internetową, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych (e-mail). Konto pocztowe na naszym serwerze można porównać do swoistej skrytki pocztowej, do której inne komputery, poprzez swoich usługodawców (“listonoszów”) wrzucają...

Przekierowanie poczty do innego dostawcy

Aby przekierować pocztę do innego dostawcy kliknij przycisk Przekierowanie poczty, a następnie z listy rozwijanej wybrać odpowiednią wartość. W przypadku przekierowania poczty na usługę GMail należy wybrać wartość GMail. Jeśli jest to inny dostawca, trzeba...

Zmiana hasła do skrzynki e-mail

W sytuacji gdy zapomniałeś lub utraciłeś hasło dostępowe do swojej skrzynki e-mail, masz możliwość zmienić je z poziomu dPanelu. W pierwszym kroku przejdź do zakładki „Poczta e-mail” znajdującej się w menu po lewej stronie. Następnie...

Send this to a friend