Jak wykonać polecenie ping w systemie Windows?

Ping jest poleceniem służącym do diagnozowania połączenia sieciowego pomiędzy hostem źródłowym, a więc przykładowo komputerem lokalnym, a hostem docelowym, czyli przykładowo serwerem. Umożliwia ono zmierzenie liczby zgubionych pakietów oraz opóźnień w ich transmisji. Aby wykonać...

Jak zalogować się do konta SSH za pomocą programu PuTTY

1. Po pobraniu programu PuTTY otwórz go klikając dwukrotnie ikonę . Pojawi się okno dotyczące logowania. W pierwszej kolejności wybierz Translation z menu umieszczonego z lewej strony, a następnie powinniśmy zmienić system kodowania na UTF-8,...

Jak zalogować się do konta SSH za pomocą programu Termius?

Jedną z aplikacji będącą klientem SSH wartą uwagi jest „Termius”. W sytuacji gdy nie chcesz korzystać z programu „Putty” możesz skorzystać z alternatywnej dostępnej bezpłatnie do pobrania pod adresem: https://termius.com/ W jaki sposób nawiązać połączenie? 1....

Jak zalogować się na zewnętrzny serwer SFTP poprzez SSH w aplikacji Midnight Commander?

W pewnych sytuacjach, zwłaszcza jeśli chodzi o przenoszenie danych między serwerami, które oferują połączenie SSH, możesz wykorzystać aplikację „Midnight Commander” aby nawiązać połączenie bezpośrednie między serwerami. 1. Po zalogowaniu się na Twoje konto SSH, wpisz...

Komendy SSH – cat

cat (skrót od concatenate) jest jednym z najczęściej używanych poleceń w Linuksie. Służy do wylistowania zawartości pliku na standardowym wyjściu (stdout). Aby uruchomić to polecenie, wpisz cat, a następnie nazwę pliku i jego rozszerzenie. Na...

Komendy SSH – cd

Aby poruszać się po plikach i katalogach w Linuksie, użyj polecenia cd. Wymaga ono albo pełnej ścieżki, albo nazwy katalogu, w zależności od tego, w jakim katalogu aktualnie się znajdujesz. Załóżmy, że jesteś w /home/klient.dhosting.pl/twojlogin/strona.pl/public_html...

Komendy SSH – cp

Użyj polecenia cp, aby skopiować pliki z bieżącego katalogu do innego katalogu. Na przykład, polecenie cp obrazek.jpg /zdjecia utworzy kopię pliku obrazek.jpg (z bieżącego katalogu) do katalogu zdjecia. Jeśli nie masz jeszcze aktywnej opcji dostępu...

Komendy SSH – diff

Komenda jest skrótem od wyrazu difference (różnica). diff porównuje zawartość dwóch plików linia po linii. Po przeanalizowaniu plików listuje te linie, które nie różnią się między sobą. Programiści często używają tego polecenia, gdy muszą dokonać...

Komendy SSH – find

Użycie komendy find wyszukuje pliki i katalogi w obrębie katalogu, w którym obecnie się znajdujesz. Na przykład, polecenie find ~/ -name notes.txt wyszuka plik o nazwie notes.txt w katalogu domowym i jego podkatalogach. Innymi wariantami...

Komendy SSH – grep

Komendą Linuksa, która jest niewątpliwie pomocna w codziennym użytkowaniu jest grep. Pozwala ona na przeszukiwanie całego tekstu w danym pliku. Dla zilustrowania, komenda grep login notes.txt będzie szukała słowa login w pliku notes.txt. Linie, które...