Komendy SSH – cd

Aby poruszać się po plikach i katalogach w Linuksie, użyj polecenia cd. Wymaga ono albo pełnej ścieżki, albo nazwy katalogu, w zależności od tego, w jakim katalogu aktualnie się znajdujesz. Załóżmy, że jesteś w /home/klient.dhosting.pl/twojlogin/strona.pl/public_html...

Komendy SSH – cp

Użyj polecenia cp, aby skopiować pliki z bieżącego katalogu do innego katalogu. Na przykład, polecenie cp obrazek.jpg /zdjecia utworzy kopię pliku obrazek.jpg (z bieżącego katalogu) do katalogu zdjecia. Jeśli nie masz jeszcze aktywnej opcji dostępu...

Komendy SSH – diff

Komenda jest skrótem od wyrazu difference (różnica). diff porównuje zawartość dwóch plików linia po linii. Po przeanalizowaniu plików listuje te linie, które nie różnią się między sobą. Programiści często używają tego polecenia, gdy muszą dokonać...

Komendy SSH – find

Użycie komendy find wyszukuje pliki i katalogi w obrębie katalogu, w którym obecnie się znajdujesz. Na przykład, polecenie find ~/ -name notes.txt wyszuka plik o nazwie notes.txt w katalogu domowym i jego podkatalogach. Innymi wariantami...

Komendy SSH – grep

Komendą Linuksa, która jest niewątpliwie pomocna w codziennym użytkowaniu jest grep. Pozwala ona na przeszukiwanie całego tekstu w danym pliku. Dla zilustrowania, komenda grep login notes.txt będzie szukała słowa login w pliku notes.txt. Linie, które...

Komendy SSH – head

Polecenie head jest używane do wyświetlania pierwszych linii dowolnego pliku tekstowego. Domyślnie pokazuje pierwsze dziesięć linii, ale możesz zmienić tę liczbę według własnych upodobań. Na przykład, jeśli chcesz wyświetlić tylko pięć pierwszych linii pliku notes.txt,...

Komendy SSH – history

Kiedy używasz Linuksa przez pewien okres czasu, szybko zauważysz, że wydajesz wiele poleceń każdego dnia. Wydanie komendy history jest szczególnie przydatne, jeśli chcesz przejrzeć komendy, których użyto wcześniej. Jeśli nie masz jeszcze aktywnej opcji dostępu...

Komendy SSH – ls

Polecenie ls jest używane do przeglądania zawartości katalogu. Domyślnie, polecenie to wyświetli zawartość bieżącego katalogu roboczego. Jeśli chcesz zobaczyć zawartość innych katalogów, wpisz ls, a następnie ścieżkę dostępu do katalogu. Na przykład, wpisz ls mojastrona.pl,...

Komendy SSH – man

Masz wątpliwości co do funkcji niektórych komend Linuksa? Nie martw się, możesz łatwo nauczyć się jak ich używać bezpośrednio z powłoki Linuksa używając polecenia man. Man jest w tym przypadku skrótem od manual, a więc...

Komendy SSH – mkdir

Użyj polecenia mkdir, aby utworzyć nowy katalog – jeśli wpiszesz mkdir nowykatalog, utworzy on katalog o nazwie nowykatalog. Istnieją również dodatkowe komendy mkdir: Aby utworzyć nowy katalog wewnątrz innego katalogu, użyj tego polecenia mkdir katalog-1/katalog-2...