Komendy SSH – mv

Podstawowym zastosowaniem polecenia mv jest przenoszenie plików, chociaż może być ono również użyte do zmiany nazw plików. Argumenty w mv są podobne do polecenia cp. Musisz wpisać mv, nazwę pliku i katalog docelowy. Na przykład:...

Komendy SSH – passwd

passwd – zmiana hasła użytkownika. Jeżeli nie zostanie podana nazwa użytkownika, dla którego jest zmieniane hasło, to zmieni się hasło użytkownika, z którego konta polecenie zostało wydane. Składnia: passwd nazwa_użytkownika Przykłady użycia: zmień hasło dla...

Komendy SSH – pwd

Użyj polecenia pwd, aby dowiedzieć się, jaka jest ścieżka do bieżącego katalogu (folderu), w którym się znajdujesz. Polecenie zwróci absolutną (pełną) ścieżkę, która jest w zasadzie ścieżką wszystkich katalogów zaczynającą się od ukośnika (/). Przykładem...

Komendy SSH – rm

Polecenie rm jest używane do usuwania katalogów i ich zawartości. Jeśli chcesz usunąć tylko katalog – jako alternatywa dla rmdir – użyj rm -r gdzie -r oznacza usuwanie rekursywne, a więc dotyczy również zawartości katalogu....

Komendy SSH – rmdir

Jeśli chcesz usunąć katalog, użyj polecenia rmdir. Pamiętaj, że rmdir pozwala tylko na usuwanie pustych katalogów. Jeśli nie masz jeszcze aktywnej opcji dostępu do SSH, kliknij TUTAJ aby zapoznać się z przewodnikiem.

Komendy SSH – tail

Komenda tail jest nieco podobna do komendy head, ale zamiast pokazywać pierwsze linie, tail wyświetli nam ostatnich dziesięć linii pliku. Na przykład, tail -n notes.txt. Komenda ta jest często stosowana do wyciągania ostatnich odwołań z...

Komendy SSH – tar

tar jest narzędziem służącym do archiwizowania oraz rozpakowania plików archiwum w tymże formacie. Generowane przy pomocy tej aplikacji pliki archiwum w przypadku kompresji katalogu zawierającego inne katalogi oraz pliki, drzewo katalogów, co pozwala na odtworzenie...

Komendy SSH – touch

Polecenie touch pozwala na utworzenie nowego pustego pliku w wierszu poleceń systemu Linux. Na przykład, wpisz touch /twojadomena.pl/public_html/strona.html, aby utworzyć plik HTML o nazwie strona w katalogu domowym domeny twojadomena.pl. Jeśli nie masz jeszcze aktywnej...

Komendy SSH – uname

Polecenie uname, skrót od Unix Name, wyświetli szczegółowe informacje o systemie Linux, takie jak nazwa maszyny, system operacyjny, jądro itd. Musisz brać pod uwagę, że w przypadku usług hostingowych często informacje wynikowe są odgórnie ograniczone....

Komendy SSH – wget

Komenda wget służy przede wszystkim do pobierania plików wprost na serwer z poziomu konsoli SSH. Jest to szczególnie przydatne gdy chcesz pobrać paczkę ze skryptem do zainstalowania. Przykładowo komenda ta ma konstrukcję wget https://domena.pl/nazwapliku.zip Jeśli...