Komendy SSH – tail

Komenda tail jest nieco podobna do komendy head, ale zamiast pokazywać pierwsze linie, tail wyświetli nam ostatnich dziesięć linii pliku. Na przykład, tail -n notes.txt. Komenda ta jest często stosowana do wyciągania ostatnich odwołań z...

Komendy SSH – tar

tar jest narzędziem służącym do archiwizowania oraz rozpakowania plików archiwum w tymże formacie. Generowane przy pomocy tej aplikacji pliki archiwum w przypadku kompresji katalogu zawierającego inne katalogi oraz pliki, drzewo katalogów, co pozwala na odtworzenie...

Komendy SSH – touch

Polecenie touch pozwala na utworzenie nowego pustego pliku w wierszu poleceń systemu Linux. Na przykład, wpisz touch /twojadomena.pl/public_html/strona.html, aby utworzyć plik HTML o nazwie strona w katalogu domowym domeny twojadomena.pl. Jeśli nie masz jeszcze aktywnej...

Komendy SSH – uname

Polecenie uname, skrót od Unix Name, wyświetli szczegółowe informacje o systemie Linux, takie jak nazwa maszyny, system operacyjny, jądro itd. Musisz brać pod uwagę, że w przypadku usług hostingowych często informacje wynikowe są odgórnie ograniczone....

Komendy SSH – wget

Komenda wget służy przede wszystkim do pobierania plików wprost na serwer z poziomu konsoli SSH. Jest to szczególnie przydatne gdy chcesz pobrać paczkę ze skryptem do zainstalowania. Przykładowo komenda ta ma konstrukcję wget https://domena.pl/nazwapliku.zip Jeśli...

Konfiguracja klienta SSH Bitvise

Bitvise jest miedzy innymi klientem, który umożliwi Ci zarówno komunikacje i korzystanie z konsoli (terminala) SSH, ale również umożliwi proste przesyłanie plików, więc można powiedzieć, że jest również managerem plików z opcją zdalnej komunikacji z...

Podstawowe dane logowania do SSH

Poniżej przedstawiamy podstawowe dane potrzebne do zalogowania się na Twoje konto poprzez SSH Login: twoj_login (loginem jest twój id użytkownika w dhosting) Hasło: hasło ustalone podczas aktywacji SSH Serwer: twoj_login.ssh.dhosting.pl Port: 22 (domyślny) Kodowanie: UTF-8 Katalog...

Połączenie z SFTP

W sytuacji gdy chcesz nawiązać połączenie z serwerem z klienta zarządzania plikami jak np. „WinSCP” lub „FileZilla” poprzez szyfrowane połączenie SFTP, musisz w pierwszym kroku upewnić się, że aktywowałeś na swoim koncie usługę i dostęp...

SSH – tworzenie aliasów

Aliasy SSH pozwolą Ci na określenie własnego słowa kluczowego, które stanie się komendą wywołująca bardziej skomplikowane polecenia z poziomu konsoli SSH. Przykładowo więc w momencie gdy często korzystasz z komendy zawierającej dodatkowo parametry i nie...