Komendy SSH – wget

Komenda wget służy przede wszystkim do pobierania plików wprost na serwer z poziomu konsoli SSH. Jest to szczególnie przydatne gdy chcesz pobrać paczkę ze skryptem do zainstalowania. Przykładowo komenda ta ma konstrukcję wget https://domena.pl/nazwapliku.zip Jeśli...

Połączenie z SFTP

W sytuacji gdy chcesz nawiązać połączenie z serwerem z klienta zarządzania plikami jak np. „WinSCP” lub „FileZilla” poprzez szyfrowane połączenie SFTP, musisz w pierwszym kroku upewnić się, że aktywowałeś na swoim koncie usługę i dostęp...

SSH – tworzenie aliasów

Aliasy SSH pozwolą Ci na określenie własnego słowa kluczowego, które stanie się komendą wywołująca bardziej skomplikowane polecenia z poziomu konsoli SSH. Przykładowo więc w momencie gdy często korzystasz z komendy zawierającej dodatkowo parametry i nie...