relacyjna baza danych

Jakie są zalety i wady relacyjnych baz danych?

Jakie są rodzaje baz danych?

Jaka jest struktura modelu relacyjnej bazy danych?

Jak działa relacyjna baza danych?

Co to jest relacyjna baza danych?