relacyjna baza danych

Jakie są rodzaje baz danych?

Jak działa relacyjna baza danych?

Co to jest relacyjna baza danych?