dodanie nowego użytkownika bazy

Tworzenie nowego użytkownika bazy danych