Skad mogę pobrać zapasowe kody dwuetapowej weryfikacji 2FA?

Aby pobrać kody zapasowe dwuetapowej weryfikacji 2FA, zaloguj się na skrzynkę gdzie taka weryfikacja została aktywowana poprzez dpoczta.pl, a następnie przejdź kolejno do ustawień, tam po lewej stronie do sekcji Uwierzytelnianie dwuetapowe (2FA), następnie w...

Jak włączyć, wyłączyć i zarządzać autoresponderem?

Autoresponder to funkcja autoodpowiedzi na każdy list docierający na Twoje konto pocztowe. Można w ten sposób poinformować nadawców o chwilowej nieobecności w biurze lub o urlopie. Aktywacja W celu aktywowania autorespondera dla wskazanego adresu e-mail...

Usuwanie aliasu pocztowego

Istnieją dwa sposoby usunięcia aliasu. Główny sposób znajdzie po kliknięciu Akcje obok nazwy aliasu będzie możliwość wyboru Usuń. Pojawi się monit z prośba o potwierdzenie czynności. Jeżeli posiadasz więcej niż jeden adres, na który są...

W jaki sposób skonfigurować program pocztowy?

Konfiguracja pocztowa jest następująca Nazwa użytkownika: <adres e-mail> Hasło: <hasło do konta pocztowego> Serwer poczty przychodzącej: pop3.dpoczta.pl:110 (po dwukropku mamy port  110) Serwer poczty przychodzącej: imap.dpoczta.pl:143 (po dwukropku mamy port  143) Serwer poczty wychodzącej: smtp.dpoczta.pl:25...

W jaki sposób szyfrować wiadomości mailowe?

PGP (Pretty Good Privacy – Całkiem Niezła Prywatność) jest kryptosystemem (tzn. systemem szyfrująco-deszyfrującym) stworzonym przez Phila Zimmermanna. Działa na zasadzie wykorzystania klucza publicznego. Najczęściej PGP jest wykorzystywany do szyfrowania poczty elektronicznej. Zastosowanie PGP uniemożliwi osobom...

Wiadomości nagle przestały do mnie docierać

Jeśli zauważyłeś, że w Twoim programie pocztowym od dłuższego czasu nie pojawiła się żadna wiadomość mailowa, sprawdź dane do logowania do skrzynki wprowadzone w kliencie pocztowym. Zweryfikuj również czy podane zostały poprawne dane do połączenia...

Wysyłanie wiadomości i import kluczy PGP w Mozilla Thunderbird

Przekazanie odbiorcy swojego klucza publicznego. Aby osoby, z którymi planujesz wymieniać korespondencję w formie szyfrowanej mogły odczytywać poprawnie Twoje wiadomości, powinieneś podzielić się z nimi kluczem, który umożliwi ich odszyfrowanie. W tym celu po uruchomieniu...

Jak zarządzać filtrami antyspamowymi?

Zbiorowe czynności Istnieją dwa sposoby zarządzania filtrami antyspamowymi: globalnie oraz dla każdej skrzynki osobno. Na dole listy adresów e-mail znajdziesz opcje umożliwiające masowe zarządzanie filtrami antyspamowymi dla skrzynek e-mail. W pierwszej kolejności należy zaznaczyć dla...

Zmiana hasła do skrzynki e-mail

W sytuacji gdy zapomniałeś lub utraciłeś hasło dostępowe do swojej skrzynki e-mail, masz możliwość zmienić je z poziomu dPanelu. W pierwszym kroku przejdź do zakładki „Poczta e-mail” znajdującej się w menu po lewej stronie. Następnie...

Zmiana hasła do skrzynki e-mail z poziomu dpoczta.pl

W sytuacji gdy planujesz zmianę hasła dla skrzynki, ale nie możesz lub nie chcesz dawać użytkownikowi dostępu do dPanelu aby zostało to tam wykonane, użytkownik skrzynki może zlecić zmianę hasła samodzielnie z poziomu dpoczta.pl. Po...