Jakie są rodzaje filtrów antyspamowych?

Poniżej znajdziesz linki do przewodników związanych z rodzajami filtrów antyspamowych. SpamAssassin Blacklisty / Whitelisty SPF / MXFILTER Listy RBL GreyList DKIM

Rodzaje filtrów antyspamowych – DKIM

„DomainKeys dentified Mail” („DKIM”) – metoda łączenia domeny internetowej z wiadomością e-mail, przez to pozwalająca organizacji brać odpowiedzialność za treść e-maila. Sygnatura „DKIM” zabezpiecza przed podszywaniem się pod nadawcę (e-mail spoofing) z innych domen. Nadawca wiadomości...

Rodzaje filtrów antyspamowych – GreyList

„GreyList” polega na sprawdzeniu, czy wiadomość wysyłana do Ciebie faktycznie pochodzi z tego serwera do którego należy domena. Przy pierwszej próbie wysłania wiadomości, odrzuca ją i po odpowiednio ustawionym czasie gdy serwer wysyłający ponowi wysyłanie,...

Rodzaje filtrów antyspamowych – RBL

„RBL” (Realtime Blackhole List) jest to czarna lista adresów IP oraz klas adresowych, zawierająca dane spamerskich komputerów, jak również źle zabezpieczone serwery pocztowe, z których przeprowadzane są ataki. Zanaczenie tej opcji powoduje sprawdzenie czy dany...

Rodzaje filtrów antyspamowych – SpamAssassin

„SpamAssassin” jako filtr skanuje zawartość poczty elektronicznej i oceny prawdopodobieństwa czy dana wiadomość jest spamem, czy też nie. W swoich oznaczeniach program stosuje metodę punktową, gdzie im wyższa ocena, tym większe prawdopodobieństwo że treść wiadomości...

Rodzaje filtrów antyspamowych – SPF / MXFILTER

„SPF” (Sender Policy Framework lub Sender Permitted From) jest rozszerzeniem protokołu SMTP o technikę weryfikacji źródła pochodzenia nadchodzących wiadomości pocztowych. W praktyce jest rekordem serwera DNS, w którym umieszczona jest lista numerów IP “zaufanych” serwerów,...

Sender address rejected: not logged in

Gdy otrzymujesz taki komunikat podczas próby wysłania wiadomości e-mail, może to oznaczać, że aplikacja pocztowa (Outlook, Thunderbird, Apple Mail) nie autoryzuje się poprawnie, tak więc co za tym idzie następuje próba wysłania wiadomości bez uprzedniego...

Jak włączyć, wyłączyć i zarządzać autoresponderem?

Autoresponder to funkcja autoodpowiedzi na każdy list docierający na Twoje konto pocztowe. Można w ten sposób poinformować nadawców o chwilowej nieobecności w biurze lub o urlopie. Aktywacja W celu aktywowania autorespondera dla wskazanego adresu e-mail...

Usuwanie aliasu pocztowego

Istnieją dwa sposoby usunięcia aliasu. Główny sposób znajdzie po kliknięciu Akcje obok nazwy aliasu będzie możliwość wyboru Usuń. Pojawi się monit z prośba o potwierdzenie czynności. Jeżeli posiadasz więcej niż jeden adres, na który są...

W jaki sposób skonfigurować program pocztowy?

Konfiguracja pocztowa jest następująca Nazwa użytkownika: <adres e-mail> Hasło: <hasło do konta pocztowego> Serwer poczty przychodzącej: pop3.dpoczta.pl:110 (po dwukropku mamy port  110) Serwer poczty przychodzącej: imap.dpoczta.pl:143 (po dwukropku mamy port  143) Serwer poczty wychodzącej: smtp.dpoczta.pl:25...