Rodzaje filtrów antyspamowych – SpamAssassin

„SpamAssassin” jako filtr skanuje zawartość poczty elektronicznej i oceny prawdopodobieństwa czy dana wiadomość jest spamem, czy też nie. W swoich oznaczeniach program stosuje metodę punktową, gdzie im wyższa ocena, tym większe prawdopodobieństwo że treść wiadomości...

Rodzaje filtrów antyspamowych – SPF / MXFILTER

„SPF” (Sender Policy Framework lub Sender Permitted From) jest rozszerzeniem protokołu SMTP o technikę weryfikacji źródła pochodzenia nadchodzących wiadomości pocztowych. W praktyce jest rekordem serwera DNS, w którym umieszczona jest lista numerów IP “zaufanych” serwerów,...

Samodzielna konfiguracja dPoczty – parametry

Dane podstawowe Nazwa użytkownika: <adres e-mail> Hasło: <hasło do konta pocztowego> Serwer poczty wychodzącej wymaga uwierzytelnienia: Tak POP3 Serwer poczty przychodzącej: pop3.dpoczta.pl, port: 110, port (SSL): 995 Serwer poczty wychodzącej: smtp.dpoczta.pl, port: 25, port (STARTTLS): 587 IMAP Serwer poczty...

Sender address rejected: not logged in

Gdy otrzymujesz taki komunikat podczas próby wysłania wiadomości e-mail, może to oznaczać, że aplikacja pocztowa (Outlook, Thunderbird, Apple Mail) nie autoryzuje się poprawnie, tak więc co za tym idzie następuje próba wysłania wiadomości bez uprzedniego...

Jak włączyć, wyłączyć i zarządzać autoresponderem?

Autoresponder to funkcja autoodpowiedzi na każdy list docierający na Twoje konto pocztowe. Można w ten sposób poinformować nadawców o chwilowej nieobecności w biurze lub o urlopie. Aktywacja W celu aktywowania autorespondera dla wskazanego adresu e-mail...

Usuwanie aliasu pocztowego

Istnieją dwa sposoby usunięcia aliasu. Główny sposób znajdzie po kliknięciu Akcje obok nazwy aliasu będzie możliwość wyboru Usuń. Pojawi się monit z prośba o potwierdzenie czynności. Jeżeli posiadasz więcej niż jeden adres, na który są...

W jaki sposób skonfigurować program pocztowy?

Konfiguracja pocztowa jest następująca Nazwa użytkownika: <adres e-mail> Hasło: <hasło do konta pocztowego> Serwer poczty przychodzącej: pop3.dpoczta.pl:110 (po dwukropku mamy port  110) Serwer poczty przychodzącej: imap.dpoczta.pl:143 (po dwukropku mamy port  143) Serwer poczty wychodzącej: smtp.dpoczta.pl:25...

W jaki sposób szyfrować wiadomości mailowe?

PGP (Pretty Good Privacy – Całkiem Niezła Prywatność) jest kryptosystemem (tzn. systemem szyfrująco-deszyfrującym) stworzonym przez Phila Zimmermanna. Działa na zasadzie wykorzystania klucza publicznego. Najczęściej PGP jest wykorzystywany do szyfrowania poczty elektronicznej. Zastosowanie PGP uniemożliwi osobom...

Wiadomości nagle przestały do mnie docierać

Jeśli zauważyłeś, że w Twoim programie pocztowym od dłuższego czasu nie pojawiła się żadna wiadomość mailowa, sprawdź dane do logowania do skrzynki wprowadzone w kliencie pocztowym. Zweryfikuj również czy podane zostały poprawne dane do połączenia...

Wysyłanie wiadomości i import kluczy PGP w Mozilla Thunderbird

Przekazanie odbiorcy swojego klucza publicznego. Aby osoby, z którymi planujesz wymieniać korespondencję w formie szyfrowanej mogły odczytywać poprawnie Twoje wiadomości, powinieneś podzielić się z nimi kluczem, który umożliwi ich odszyfrowanie. W tym celu po uruchomieniu...

Send this to a friend