Pozostałe

Rodzaje ataków DDoS

Różne ataki są skierowane na różne części sieci i są klasyfikowane według warstw połączenia sieciowego, na które są skierowane. Połączenie w Internecie składa się z siedmiu różnych „warstw”, zgodnie z modelem Open Systems Interconnection (OSI)...

Ustawienia podpisu kwalifikowanego w PEM-HEART 3.9

Najpierw naciśnij przycisk „Podpisz” po lewej stronie ekranu. Następnie po kliknięciu przycisku „Opcje”: Ustaw następujące parametry: Ważne! Jeśli już podpiszesz dokument podpisem kwalifikowanym – nie otwieraj pliku ponownie, aby jeszcze coś poprawić albo sprawdzić. Może...

Ustawienia podpisu kwalifikowanego w proCertum SmartSign

W pierwszej kolejności naciśnij przycisk „Ustawienia”. Po otwarciu nowego menu naciśnij przycisk „Podpis” w górnej części ekranu, a następnie wprowadź następujące ustawienia: Format podpisu: „XAdES” Typ podpisu: „Podpis wewnętrzny” Funkcja skrótu: „SHA-256” Archiwizacja: „Twórz podkatalogi...

Ustawienia podpisu kwalifikowanego w Sigilium Sign

Aby skorzystać z aplikacji Sigilium, z menu Widoków wybierz widok Prosty i przejdź do panelu Podpisz plik: W ustawieniach podpisu elektronicznego, z rozwijanego menu, wybierz Profil Użytkownika: Wprowadź następujące ustawienia podpisu: Format: XAdES Typ: Otoczony Wariant: BES Funkcja skrótu:...

Ustawienia podpisu kwalifikowanego w Szafir 2.00

Naciśnij przycisk „Konfiguracja”. Z listy dostępnych konfiguracji wybierz do zmiany oznaczoną przez „[aktywna]”. Ustaw następujące parametry wybranej konfiguracji: Ważne! Jeśli już podpiszesz dokument podpisem kwalifikowanym – nie otwieraj pliku ponownie, aby jeszcze coś poprawić albo...

Ustawienie podpisu kwalifikowanego w Eurocert, SecureDoc 2.0

W aplikacji SecureDoc w zakładce „Podpisywanie” Wybieramy ustawienia jak na poniższym zdjęciu: Format podpisu „XAdES” Wariant podpisu „XAdES-BES” Typ podpisu „Otoczony” Funkcja skrótu „SHA-256” Rodzaj zobowiązania „Brak” Ważne! Jeśli już podpiszesz dokument podpisem kwalifikowanym –...

W jaki sposób mogę polecać usługi w Programie Partnerskim?

Elastyczny Web Hosting w Programie Partnerskim dhosting.pl możesz polecać na dwa sposoby: Wysyłając link polecający. Wysyłając kod rabatowy. Link polecający Swój link polecający znajdziesz na pulpicie głównym w dPanelu po najechaniu na serce w prawym...

W jaki sposób mogę wypłacać środki z Programu Partnerskiego?

Środki zdobyte w ramach Programu Partnerskiego dhosting.pl możesz wypłacić na swoje konto bankowe lub wykorzystać do opłacenia usług w dhosting.pl. W celu wypłacenia środków: 1. Zaloguj się do dPanelu. 2. Przejdź do zakładki „Program Partnerski”....

Jak mogę zmienić podział prowizji?

W celu zmiany podziału prowizji uzyskiwanej w Programie Partnerskim dhosting.pl wykonaj kilka kroków: 1. Zaloguj się do dPanelu. 2. Przejdź do zakładki „Program Partnerski”. 3. Kliknij przycisk „Edytuj” w sekcji „Podział prowizji”. 4. Przy pomocy...

Czy mogę zmienić treść kodu rabatowego?

Możesz zmienić treść swojego kodu rabatowego. Aby to zrobić: 1. Zaloguj się do dPanelu. 2. Przejdź do zakładki „Program Partnerski”. 3. Kliknij „Edytuj” w sekcji „Twój kod rabatowy”. 4. Wprowadź nową treść kodu rabatowego w...