zarządzanie zadaniami cron

W jaki sposób zarządzać zadaniami CRON?