wiadomość phishingowa

Czy otrzymana wiadomość pochodzi z dhosting?