regresja logistyczna

Jak działa model regresji logistycznej?