powiązanie skrzynki ze stroną

Czym są powiązane elementy?