podpis niekwalifikowany

Co to jest podpis kwalifikowany?