narzędzie do weryfikacji dostarczalności wiadomości