jak utworzyć użytkownika bazy danych

Tworzenie nowego użytkownika bazy danych