edycja danych kontaktowych

Jak edytować dane kontaktowe?