dzialanie modelu regresji wielomianowej

Jak działa model regresji wielomianowej?