cykliczne zadania

Jak utworzyć cykliczne (powtarzalne) zadanie?