co czego służy php

Do czego jest wykorzystywany PHP?