Operacje PHP

Jakie wersje PHP są dostępne na poziomie konsoli SSH?

W ramach posiadanego Elastycznego Web Hostingu, masz możliwość korzystania z konsoli SSH (Secure Shell) w wielu wersjach – od starszych już wycofanych ze wsparcia po najnowsze. Należy zwrócić przy tym uwagę, że poszczególne wersje mogą...

Jak sprawdzić działanie funkcji PHP mail() za pomocą prostego skryptu?

W sytuacji kiedy chcesz wykonać test czy funkcja mail() działa poprawnie, możesz wgrać poprzez FTP na swój serwer do katalogu /public_html plik z regułą przesłania wiadomości. Nazwa takiego pliku może być oczywiście dowolna. W naszym...

W jaki sposób wywołać skrypt PHP z konsoli SSH?

W ramach posiadanego Elastycznego Web Hostingu, masz możliwość korzystania z konsoli SSH (Secure Shell). TUTAJ znajdziesz przewodnik jak dokonać aktywacji dostępu do SSH na swoim koncie, natomiast TUTAJ wskazanie w jaki sposób możesz się połączyć...

Zalety i poprawki w PHP w wersji 8.3

PHP 8.3 to ważna aktualizacja języka PHP, która zawiera wiele nowych funkcji, takich jak jawne typowanie stałych klas, głębokie klonowanie właściwości tylko do odczytu i dodatki do funkcjonalności losowości. Jak zawsze, obejmuje również ulepszenia wydajności, poprawki...

Jak zmienić wersję PHP?

Niekiedy skrypt lub wtyczki stosowanych skryptów CMS komunikują, że aktywna obecnie wersja PHP nie jest poprawna lub zbyt stara. Wtedy w razie potrzeby, masz możliwość zmiany wersji PHP z poziomu dPanelu. 1. Zaloguj się do...