zasada działania dns

Czym jest DNS i co robi serwer DNS?