zalety elementora

Czy warto nauczyć się obsługi Elementora?

Jakie są ograniczenia Elementora?