zalety elementora

Jakie są ograniczenia Elementora?