usunięcie zadania cron

W jaki sposób zarządzać zadaniami CRON?