mail transfer agent

Co to jest postfix?

Co to jest sendmail?