logi błędów php

Jak zapisywać logi błędów PHP do pliku?