kopia mysql

Przywracanie kopii zapasowej MySQL

Czym jest archiwalna kopia zapasowa MySQL?