kopia bazy mysql

Czym jest archiwalna kopia zapasowa MySQL?