klucz ssh macos

Jak wygenerować klucze SSH w Mac OS?