język programowania

Czym jest język programowania?