Jak wygenerować klucze SSH w Windows

Jak wygenerować klucze SSH w Mac OS?