generowanie klucza

Jak wygenerować klucze SSH w Mac OS?