Skąd mogę pobrać duplikat faktury?

Wyświetlenie wszystkich faktur

Sekcja Faktury i płatności