error log

Jak zapisywać logi błędów PHP do pliku?