edycja statusu zadania

Jak ustawić status zadania?