dodawanie podzadania

Jak założyć nowe podzadanie?