dodanie zadania cron

Dodawanie nowego zadania CRON

W jaki sposób zarządzać zadaniami CRON?