dodanie uczestników

Jak utworzyć nowe spotkanie w kalendarzu?