delegacja dns

Jak dodać domenę z nazwa.pl do dhosting?