Czy warto nauczyć się obsługi Brizy?

Czy Brizy wymaga znajomości kodowania?

Co jest lepsze? Gutenberg czy Brizy?