Pozostałe

Ustawienia podpisu kwalifikowanego w Sigilium Sign

Aby skorzystać z aplikacji Sigilium, z menu Widoków wybierz widok Prosty i przejdź do panelu Podpisz plik: W ustawieniach podpisu elektronicznego, z rozwijanego menu, wybierz Profil Użytkownika: Wprowadź następujące ustawienia podpisu: Format: XAdES Typ: Otoczony Wariant: BES Funkcja skrótu:...

Ustawienia podpisu kwalifikowanego w Szafir 2.00

Naciśnij przycisk „Konfiguracja”. Z listy dostępnych konfiguracji wybierz do zmiany oznaczoną przez „[aktywna]”. Ustaw następujące parametry wybranej konfiguracji: Ważne! Jeśli już podpiszesz dokument podpisem kwalifikowanym – nie otwieraj pliku ponownie, aby jeszcze coś poprawić albo...

Ustawienie podpisu kwalifikowanego w Eurocert, SecureDoc 2.0

W aplikacji SecureDoc w zakładce „Podpisywanie” Wybieramy ustawienia jak na poniższym zdjęciu: Format podpisu „XAdES” Wariant podpisu „XAdES-BES” Typ podpisu „Otoczony” Funkcja skrótu „SHA-256” Rodzaj zobowiązania „Brak” Ważne! Jeśli już podpiszesz dokument podpisem kwalifikowanym –...

W jaki sposób mogę polecać usługi w Programie Partnerskim?

Elastyczny Web Hosting w Programie Partnerskim dhosting.pl możesz polecać na dwa sposoby: Wysyłając link polecający. Wysyłając kod rabatowy. Link polecający Swój link polecający znajdziesz na pulpicie głównym w dPanelu po najechaniu na serce w prawym...

W jaki sposób mogę wypłacać środki z Programu Partnerskiego?

Środki zdobyte w ramach Programu Partnerskiego dhosting.pl możesz wypłacić na swoje konto bankowe lub wykorzystać do opłacenia usług w dhosting.pl. W celu wypłacenia środków: 1. Zaloguj się do dPanelu. 2. Przejdź do zakładki „Program Partnerski”....

W jaki sposób wyszukać komendą GREP?

grep to potężne narzędzie do wyszukiwania plików lub tekstu w konsoli. Możesz użyć grep do wyszukiwania określonego ciągu znaków w plikach lub wyjściu innych poleceń. Aby wyszukać konkretne informacje w logach za pomocą grep, możesz...

Jak mogę zmienić podział prowizji?

W celu zmiany podziału prowizji uzyskiwanej w Programie Partnerskim dhosting.pl wykonaj kilka kroków: 1. Zaloguj się do dPanelu. 2. Przejdź do zakładki „Program Partnerski”. 3. Kliknij przycisk „Edytuj” w sekcji „Podział prowizji”. 4. Przy pomocy...

Czy mogę zmienić treść kodu rabatowego?

Możesz zmienić treść swojego kodu rabatowego. Aby to zrobić: 1. Zaloguj się do dPanelu. 2. Przejdź do zakładki „Program Partnerski”. 3. Kliknij „Edytuj” w sekcji „Twój kod rabatowy”. 4. Wprowadź nową treść kodu rabatowego w...

Jaką wysokość prowizji mogę uzyskać w Programie Partnerskim?

Wysokość prowizji w Programie Partnerskim dhosting.pl zależy wyłącznie od Twojego zaangażowania. Każdy Klient, który zakupi EWH i/lub Pocztę Biznesową z Twojego polecenia, zbliża Cię do awansu na kolejne poziomy. POZIOM BRONZE: poziom początkowy, 0-9 poleconych klientów, 25% prowizji...

Z jakich antywirusów warto skorzystać?

W dobie powszechnego korzystania z Internetu niezbędne staje się zabezpieczenie swojego urządzenia przed atakami hakerów i wirusów. Istnieje wiele programów antywirusowych, które oferują różne funkcje i poziom ochrony. W tym artykule przedstawimy listę najskuteczniejszych antywirusów...