złe przekierowanie

Co oznacza komunikat ERR_TOO_MANY_REDIRECTS?